Kurs przygotowujący do certyfikacji SHRM

Certyfikat SHRM zapewnia niezbędną wiedzę o najwyższej jakości międzynarodowych standardach HR które podniosą profesjonalne kompetencje oraz otworzą nowe możliwości zatrudnienia.

Cel: Przygotowanie do egzaminu SHRM-CP (SHRM – Certified Professional ), który odbywa się w maju i grudniu każdego roku.

Uczestnicy kursu: profesjonaliści HR, którzy chcą zdobyć nową wiedzę i umiejętności, jak również uzyskać potwierdzenie kwalifikacji uznawanych międzynarodowo.

Czas trwania: 40 godzin warsztatowych plus około 100 – 300 godzin czasu przeznaczonego na przygotowania i naukę własną. Zajęcia warsztatowe odbywają się w 2 weekendy, w odstępie miesięcznym ( 2 x 2 x 10 godz.).


Pełny sylabus kursu dostępny jest w załączonym pliku pdf.


Koszt kursu: 8,000 PLN / Koszt Certyfikatu SHRM wliczony w cenę kursu.


Prowadzący : wysoko wykwalifikowani trenerzy SHRM i LMI.


Kurs dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej + angielskiej.

Kurs koncentruje się na rozwinięciu zagadnień :

 1. Stale rosnącej roli menedżerów HR w organizacjach
 2. Kluczowej wagi zarządzania HR w biznesie i w społeczeństwie
 3. Różnorodnych ról HR menedżera i związanych z nimi kompetencji
 4. Cech efektywnego zarządzania HR

 

Sylabus

 • The Future of Work; przyszłość zawodu HR; zarys obecnych oraz przyszłych wymagań i wyzwań wobec pracowników HR
 • Wprowadzenie do bazy wiedzy i kompetencji SHRM / SHRM Body of Competency and Knowledge™ (BoCK)
 • Kompleksowe kompetencje HR
 • Przywództwo
 • Świadomość biznesowa
 • Rozmowa oceniająca
 • Zarządzanie relacjami
 • Wpływ globalizacji i kultury organizacyjnej na efektywność
 • Wiedza HR: Kapitał ludzki / Organizacja / Miejsce pracy

 

Pełen opis kursu dostępny w formacie pdf.

 

To Top